Flasta Ruin

HISTORIENS VINGSLAG

Flasta kyrkoruin som också kallas Flasta mur har en genuin historia. Flasta kyrkoruin är resterna efter en kyrka byggd på 1100-talet. Kyrkan bestod av långhus, kor och absid samt ett torn i väster. Dessutom fanns det vid korets södra sidan en utbyggnad som möjligen kan ha varit gravkapell åt en stormannaätt. Kanske har Flasta kyrka använts av en storman och hans släkt som en privat kyrka.

 

Flasta kyrkoruin ligger på mark som på 1220-talet donerades av kung Knut den Långe för uppförandet av ett kloster, som först var dominikanskt men efter ett par år blev cisterciensiskt.

 

Mot slutet av 1200-talet hade man byggt Skoklosters kyrka med tillhörande klosteranläggning vid Skohalvöns östra strand. Men man har funderat över var de äldsta klosterbyggnaderna låg, och det är möjligt att nunnorna under en första tiden använde kyrkan i Flasta, och att de då bodde i ett hus söder om denna.

 

När Flasta kyrka brann i slutet av 1200-talet upphörde den regelbundna användning av kyrkan.

 

Man har vid utgrävningar bland annat hittat fragment av en dopfunt. Det man funnit är en del av cuppan, alltså överdelen på dopfunten. Denna har varit dekorerad med olika djurmotiv.

Besök Flasta kyrkoruin och upplev historiens vingslag.