top of page

Skokloster kyrka

HISTORIA MÖTER NUTID I DENNA MEDELTIDA KLOSTERKYRKA

Skoklosters kyrka upplevs verkligen när Du väl är där. Gudstjänster firas och människor från när och fjärran besöker kyrkan och akustiken är underbar.

 

När man stiger in i kyrkan möts man av det medeltida murverket som till stora delar är autentiskt från byggnadstiden, senare delen av 1200-talet. Kyrkan uppfördes, som en del av det kloster för cisterciensernunnor som flyttades från Flasta, beläget omkring 1.5 km nord väst om nuvarande kyrka.

 

Kyrkan är troligen uppförd av en mästare, som tidigare varit verksam i Lund och som där deltagit i 1240-talets stora valvbyggnadsföretag. Efter reformationen kom kyrkan delvis att förfalla, men en ny tid började i och ed att fältmarskalk Herman Wrangel år 1611 fick Skoklosters gård som gåva. Då tillkom också det Wrangelska gravkoret, färdigt 1639. 

bottom of page