Skoklosters Slott

BAROCKSLOTTET VID MÄLARENS STRAND

Skoklosters slott är det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Arkitekturen, de intakta interiörerna och de utsökta föremålen gör slottet till ett av Europas främsta barockslott som idag är ett statligt museum och ingår myndigheten Statens historiska museer

Skoklosters slott vilar mäktigt vid Mälarens strand. Den väldiga vita byggnaden med sina fyra torn gömmer minnen och ting från en tid som flytt. Stig in i slottet. Här kan du uppleva rikligt med historia i miljöerna så som det såg ut för över 350 år sedan då slottet byggdes. År 1701 bestämdes att slottssamlingen inte fick skingras. Tack vare det är det mesta bevarat. Grevens rum står möblerat så som det gjorde då. I den ofullbordade salen ligger verktygen kvar där hantverkarna lämnande dem. Överallt finns vackra föremål att fästa blicken på - möbler, måleri, textilier, glas, porslin och vapen.

Det var fältmarskalken och greven Carl Gustaf Wrangel som lät uppföra slottet på 1600-talet, mitt under den svenska stormaktstiden. Han var en av landets mest framgångsrika krigare och ägde stora jordegendomar och flera slott.

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger och som bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar på uppdrag av regeringen fler än 3000 fastigheter i Sverige och utomlands. Av dessa är mer än 200 platser unika och historiska besöksmål som finns runt om i landet. Skoklosters slott är ett av dessa historiska besöksmål som ägts av staten sedan 1967. Allt detta ägs tillsammans av oss som bor i Sverige.

 

Läs gärna mer om SFV på www.sfv.se