Stenhuset

ETT KULTURHUS MED ANOR

Stenhuset vid Skoklosters slott vilar med sina anor på en grund från 1200-talet och var under en tid Herman Wrangels slott. Idag är byggnaden till största del moderniserad med värme, kök och toaletter. Huset fungerar idag som kulturhus med många evenemang och aktiviteter.